We zijn alweer toe aan de 4e Algemene Ledenvergadering (ALV) van ImpulZ Energiecoöperatie Beekdaelen. Deze vindt plaats op woensdag 30 november 2022.

Enkele belangrijke details

Locatie: Gemeenschapshuis van Wijnandsrade, Oudenboschstraat 50, Wijnandsrade.

Tijdstip: 19.00 tot 21.00 uur

Op de agenda onder andere de voortgang van het Jaarplan 2022 en een voorstel voor het Jaarplan 2023 met bijhorende begroting.

We hopen jullie op 30 november in grote getalen te mogen begroeten!

Met hartelijke groet,

het bestuur van ImpulZ