Beekdaelers vertellen

Eric Geurts, Burgemeester

Duurzaamheid gaat ons allemaal aan. Dat is waarom wij bij de gemeente Beekdaelen duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Ik ben dan ook verheugd dat wij in onze gemeente een eigen energiecoöperatie hebben die wil bijdragen aan energiebesparing en het opwekken van groene stroom.

Ik weet nog goed dat wij als gemeente in 2019 inwoners opriepen om samen te komen en na te denken over een energiecoöperatie. Het was fantastisch om te zien dat we op die manier betrokken inwoners aan tafel kregen om te praten over het verduurzamen van onze mooie gemeente. De oproep leidde uiteindelijk tot de oprichting van ImpulZ in november 2020. Wat mij betreft een belangrijke mijlpaal: Er was een groep van 15 mensen die besloot zich op vrijwillige basis te gaan inzetten voor een energieneutraal Beekdaelen.

Wat ik vooral mooi vind is dat door de oprichting van onze eigen Beekdaelense energiecoöperatie het voor inwoners gemakkelijker is geworden om mee te denken en mee te beslissen over de energietransitie. En dat is cruciaal, want het realiseren van de energietransitie kunnen we immers alleen samen. De acties en projecten van ImpulZ zorgen ervoor dat we weer een stap dichterbij een energieneutraal Beekdaelen komen.

Persoonlijk vind ik dat erg belangrijk omdat duurzaamheid me aan het hart gaat. Zelf heb ik daarom een energieneutrale woning laten bouwen, maar ik begrijp dat dat niet voor iedereen haalbaar is. Ik denk dat het van belang is dat we allemaal nadenken over hoe het energieverbruik minder en schoner kan. Dat is waarom ik de initiatieven van ImpulZ omarm. De coöperatie helpt haar leden bij het nemen van passende maatregelen. Daarbij wordt er ook rekening gehouden met de persoonlijke wensen van leden.

Ik ben ook blij om te zien dat ImpulZ inmiddels al de nodige gelijkgestemde partners aan zich heeft weten te binden. Door samen te werken kunnen we de transitie efficiënter inzetten en bereiken we meer. Als we onze krachten bundelen, kunnen we grote stappen nemen richting een duurzaam en energieneutraal Beekdaelen.

Jos Timmermans, Voormalig wethouder

In veel gemeenten in ons land, ook in Limburg, zijn energiecoöperaties al geruime tijd actief. We zien dat in die gemeenten al diverse coöperatieve energie-opwek projecten zijn gerealiseerd. De burger krijgt daarbij meestal ruim gelegenheid te participeren. Dat kan door als burger actief mee te werken aan de realisatie van die projecten, maar ook door financieel te participeren en zodoende te delen in de opbrengsten. ImpulZ is sinds haar oprichting aan de slag met onderzoek naar een aantal mogelijke projecten. De gemeente faciliteert daarbij waar mogelijk en noodzakelijk, maar doet dit op gepaste afstand.

Ik verwacht dat ImpulZ groeit naar een organisatie die op het vlak van de energietransitie toonaangevend is in Beekdaelen. Dat kan door een aantal projecten op het gebied van energie-opwek te realiseren. Het mooie aan deze constructie is dat zij vanuit coöperatieve gedachte werken en een zo breed mogelijk publiek daarbij willen betrekken.

Straks gaan we in Beekdaelen aan de slag met de uitvoering van de warmtetransitie. Doel is dat wij in 2050 onze gebouwen verwarmen zonder gebruik van fossiele brandstoffen. We onderzoeken eerst welke oplossingen mogelijk zijn en vervolgens welke straat of wijk het eerst van het gas af kan én wil. ImpulZ heeft ook daarbij, wat mij betreft, een belangrijke rol. Zeker als energiecoaches, die zij willen werven en laten opleiden, aan de slag gaan.

Ik hoop op een langdurige en vruchtbare samenwerking met ImpulZ, waarbij we samen optrekken op het pad naar een energieneutraal Beekdaelen!