Er gingen verschillende maanden aan voorbereiding vooraf, maar nu is de tijd daar om de leden van ImpulZ Energiecoöperatie Beekdaelen uit te nodigen voor de eerste Algemene Ledenvergadering. Deze ALV vindt plaats op vrijdag 27 augustus 2021 van 19.00 tot 22.00 uur.  

Op de agenda staan onder andere het formeel goedkeuren van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Privacy Statement. Een ander belangrijk agendapunt is de verkiezing van het eerste Bestuur van ImpulZ. Leden die in aanmerking willen komen voor een bepaalde bestuursfunctie, kunnen dit kenbaar maken door een email te sturen naar info@impulz-beekdaelen.nl. Een beschrijving van de verschillende bestuursfuncties staat elders op onze website.

Met deze eerste ALV rondt ImpulZ haar opstartfase af. Tijdens de opstartfase werden de voorbereidingen getroffen die nodig waren om tot een operationele organisatie komen. Nu breekt voor ImpulZ de uitvoeringsfase aan. Ideeën moeten omgezet worden in concrete acties en projecten die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Beekdaelen en die een voordeel voor leden opleveren. Kortom, nu begint het ‘echte’ werk.

We heten de leden van ImpulZ van harte welkom op de eerste ALV en kijken er naar uit kennis met hen te maken.

Met hartelijke groet,

De vrijwilligers van ImpulZ