Op vrijdag 27 augustus kort voor zeven uur ‘s avonds heerste er een gezonde spanning onder de vrijwilligers van ImpulZ. Naar dit moment hadden we al een hele tijd uitgekeken: de eerste ALV. Maanden van voorbereiding hadden we achter de rug. Nu wilden we – bij deze eerste kennismaking met nieuwe leden – goed voor de dag komen en niks aan het toeval overlaten.

Vijftien van de negentien stemgerechtigde leden hadden zich aangemeld. Dat was bemoedigend en getuigde duidelijk van interesse onder de leden. Voor de gelegenheid hadden we een zaal gehuurd bij Gasterij Smeets in Merkelbeek. Eén na één druppelden de leden binnen. Eerst nog een beetje onwennig, maar met een kop koffie of thee in de hand en een naamsticker opgeplakt, was het ijs snel gebroken.

Kort na 19.00 uur opende Graham Degens de vergadering. Na een kort welkomstwoord en een voorstelrondje, werden op een vlotte wijze de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Privacy Statement van ImpulZ goedgekeurd. Volgend punt op de agenda was de verkiezing van het eerste bestuur. Hiervoor hadden zes leden zich kandidaat gesteld. Eén voor de functie van voorzitter, één voor die van secretaris/penningmeester, de anderen als algemeen bestuurslid. Zij stelden zich één voor één kort voor. Rondvraag onder de overige leden leerde dat er geen verdere kandidaten waren. Zodoende werden deze zes leden door de ALV benoemd tot eerste bestuur van ImpulZ. Laatste agendapunt voor de pauze was een toelichting op de financiële situatie van ImpulZ.

Na de pauze namen we de aanwezige leden mee in het traject dat ImpulZ had afgelegd de afgelopen twee jaar. De verschillende werkgroepen rapporteerden over hun activiteiten in deze voorbije periode en blikten vooruit naar wat er de komende tijd te wachten staat. Dit onderdeel van de ALV sprak de leden duidelijk aan en ontlokte heel wat respons. Alle voorstellen, vragen en commentaar van leden neemt het nieuwe bestuur mee in haar plannen.

Kort voor tien uur sloot Graham de vergadering en was het tijd om nog wat na te praten en op te ruimen. We kijken tevreden terug op een zeer geslaagde eerste ALV. Tot slot willen we alle leden die ImpulZ van de grond af mee opgebouwd hebben heel erg bedanken voor hun inzet. Het eerste bestuur wensen we een goede start en een behouden vaart.

Met hartelijke groet,

De vrijwilligers van ImpulZ