Het team van ImpulZ

Bestuur

 

Jeu Goossen

Jeu Goossen

Voorzitter

Merkelbeek

Mathieu Bronneberg

Mathieu Bronneberg

Secretaris/ Penningmeester

Jabeek

Frans Nijskens

Frans Nijskens

Algemeen Bestuurslid

Oirsbeek

Kristin Seré

Kristin Seré

Algemeen Bestuurslid

Oirsbeek

Jan Wijn

Jan Wijn

Algemeen Bestuurslid

Merkelbeek

Dick Poelsma

Dick Poelsma

Algemeen Bestuurslid

Jabeek

Jeu Goossen

In het voorjaar van 2019 heb ik gevolg gegeven aan de oproep van de gemeente Beekdaelen om tot de oprichting van een energiecoöperatie te komen. Samen met andere enthousiaste inwoners van Beekdaelen zijn we begonnen aan een voor ons onbekende reis, die uiteindelijk eind 2020 uitmondde in de oprichting van ImpulZ Energiecoöperatie Beekdaelen. Medio 2021 waren we zover dat we ons via een website konden presenteren aan de Beekdaelense gemeenschap en de eerste leden mochten verwelkomen. Met deze leden hebben we eind augustus de eerste ALV gehouden, waarin onder meer het eerste bestuur van ImpulZ is gekozen. Ik heb de eer om de rol van voorzitter op mij te nemen.

Met mijn achtergrond als personeels- en organisatieadviseur en ervaring in diverse managementfuncties, hoop ik voldoende bagage te hebben om ImpulZ te leiden.

ImpulZ wil een bijdrage leveren aan de klimaattransitie van Beekdaelen en ik ben zeer gemotiveerd om mij daarvoor in te zetten. Het klimaat is namelijk een aangelegenheid van ons allemaal en wij, burgers, kunnen ons niet langer beperken tot het kijken naar anderen, lees de overheid en het bedrijfsleven. We moeten zelf ook verantwoordelijkheid nemen. Ik wil aan mijn kinderen en kleinkinderen een leefbaar Beekdaelen achterlaten en daar ga ik mij voor inzetten.

Iemand sprake ooit de wijze woorden: het feit dat ik de wereld niet kan veranderen ontslaat mij niet van de verplichting het te proberen! Ik neem dit als uitgangspunt, maar beperk me in mijn ambities wel tot Beekdaelen.

Mathieu Bronneberg

Na een oproep van de Gemeente aan de inwoners van Beekdaelen om een energiecoöperatie op te richten, heb ik besloten daaraan mee te werken. Mijn motivering was en is: als we de opwarming van de aarde willen tegengaan dan is niks doen geen optie. Of we nu wel of niet van het gas af moeten, we moeten wel iets doen. En dat is een ieders verantwoordelijkheid.

Door actief lid te worden van ImpulZ wil ik een bijdrage leveren aan de energietransitie waar Beekdaelen voor gesteld staat. Deze transitie is het pakkie-an, een plicht, van ons allen. Je wilt een leefbare omgeving doorgeven aan volgende generaties.

Techniek helpt ons om zon, wind en water te gebruiken als bron van energie. Samen moeten we bekijken hoe de technische oplossingen ingepast kunnen worden in Beekdaelen. Mijn beeld hierbij is dat de techniek, de natuur, het landschap en de beleving hiervan door de inwoners, in balans moeten zijn.

Frans Nijskens

Oktober 2017 ging ik met pensioen en op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding kwam energie coöperatie ImpulZ op mijn pad. ImpulZ sloot goed aan bij mijn interesses en werkervaring. In mijn werkzame leven ben ik met mijn technische achtergrond vaak betrokken geweest bij de opwekking van energie en het efficiënt gebruik daarvan. 

De energietransitie waarvoor we ons gesteld zien vergt een grote inspanning die alleen kan slagen wanneer iedereen zich daarvan bewust is en erbij betrokken wordt. Door actief lid van ImpulZ te worden wil ik daaraan mijn steentje bijdragen en de coöperatie tot een succes maken. Om zo bij te dragen aan een leefbare wereld voor toekomstige generaties. 

Kristin Seré

ImpulZ kwam eigenlijk toevallig op mijn pad. Tijdens mijn zoektocht naar reële mogelijkheden om mijn eigen woning energiezuiniger te maken, zag ik de oproep aan inwoners om mee te denken over het verduurzamen van Beekdaelen. Ik gaf me op en voor ik het wist, was ik betrokken bij de oprichting van een energiecoöperatie.

Gaandeweg werd ik enthousiast over de rol die een energiecoöperatie kan spelen om lokaal de energietransitie mee te realiseren. Het is boeiend om met inwoners en bedrijven samen deze uitdaging aan te gaan en ook zelf te bepalen hoe. We zullen allemaal ons steentje bij moeten dragen willen we klimaatverandering tegen gaan. Door dit samen, op een constructieve manier te doen, spreekt me aan. Daarom heb ik besloten om me actief in te zetten voor ImpulZ.

Jan Wijn

Tijdens een interessant gesprek met een broer van me in Brabant over de PostcodeRoos raakte ik enthousiast over alles wat met energie te maken heeft.

Naar aanleiding van het artikel in Goed Nieuws over de energiecoöperatie ImpulZ heb ik contact gezocht met Graham Degens en besloten lid te worden van ImpulZ.

Het doel van ImpulZ om in Beekdaelen het energieverbruik te helpen verduurzamen sloot aan bij mijn motivatie in dit proces actief deel te nemen. Daarnaast vind ik dat alle burgers een verantwoordelijkheid dienen te dragen om iets aan de klimaatontwikkeling te doen.

Dick Poelsma

Ik ben Dick Poelsma uit Jabeek.

De kranten staan vol over energietransitie, aanbiedingen van zonnepanelen, manieren om energie te besparen, klimaatcrisis enz. enz.

Soms zie je als burger door de bomen het bos niet meer…

Ik ben lid en bestuurslid geworden van ImpulZ omdat ik samen met de bestuursleden de inwoners van de gemeente Beekdaelen wil ondersteunen bij het maken van keuzes die bij kunnen dragen aan de energietransitie.