Doe mee

Samen maken we Beekdaelen energieneutraal!

ImpulZ is een coöperatie. We zijn dus een bedrijf dat eigendom is van leden. Ons doel is substantieel bij te dragen aan een energieneutraal Beekdaelen. Als lid bepaalt u mee langs welke weg en in welk tempo dit doel bereikt kan worden. Leden vormen bovendien de kracht van ImpulZ. Sámen bereiken we immers meer en maken we het verschil!

 

Lid worden van ImpulZ is een uitstekende keuze als…

  • de lokale productie en het gebruik van groene energie u na aan het hart ligt.
  • u uw energierekening wil verlagen door energiebesparende maatregelen.
  • u vindt dat de energietransitie in de gemeente Beekdaelen versneld moet worden om Beekdaelen in de nabije toekomst energieneutraal te maken.
  • u het belangrijk vindt dat de opbrengst uit energieproductie en -verkoop lokaal geïnvesteerd wordt.
  • u van mening bent dat door de krachten te bundelen inwoners een grotere invloed hebben op belangrijke thema’s als energietransitie.

Wie kan lid worden? En wat houdt lidmaatschap in?
Alle inwoners, verenigingen en bedrijven uit Beekdaelen kunnen lid worden van ImpulZ. Elk lid kan deelnemen aan de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) en daar zijn of haar stem laten horen: één lid, één stem.
Als particulier bent u al lid voor € 10 per jaar, als bedrijf of vereniging betaalt u € 100 per jaar. Voorwaarden om lid te worden alsook rechten en plichten van leden zijn terug te vinden in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van ImpulZ. Kijk ook bij de veelgestelde vragen voor meer details over lidmaatschap.

Dus: word lid van ImpulZ en denk mee, beslis mee en profiteer mee!

Ik wil me aanmelden als lid

Na ontvangst van uw aanmelding nemen we uw aanvraag in behandeling en wordt u per e-mail geïnformeerd over de acceptatie van uw lidmaatschapsaanvraag. Lidmaatschap gaat in nadat de eerste contributiebetaling is ontvangen. In het Privacy Statement van ImpulZ kunt u lezen hoe we de gegevens die u aan ons verstrekt verwerken.