Met de winter in aantocht vragen veel mensen zich af hoe ze het best energie kunnen besparen. ImpulZ wil hen helpen deze vraag te beantwoorden.

Daarom starten Nieuwbuurt Duurzaam. Met dit project bieden we woningeigenaren uit de Nieuwbuurt in Oirsbeek hulp bij besparing op hun energieverbruik. Dit doen we in samenwerking met de Gemeente Beekdaelen en de WoonWijzerWinkel. Nieuwbuurt Duurzaam is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Duurzaamheidstafel.

Wat doen we concreet in het project Nieuwbuurt Duurzaam?

  • We zetten onze energiecoaches in. Woningeigenaren kunnen een afspraak met één van hen maken. De energiecoach komt aan huis en kijkt samen met de bewoners wat de huidige energiesituatie van de woning is en welke maatregelen genomen kunnen worden om energie te besparen. Van klein en goedkoop tot groot en duur.
  • We organiseren een thema-avond op 15 november in MFC de Oirsprong in Oirsbeek. Op deze avond voorzien WoonWijzerWinkel, Gemeente en ImpulZ woningeigenaren van informatie over energiebesparingsmogelijkheden, subsidies en goedkope leningen. En natuurlijk kunnen er vragen gesteld worden, ook aan wijkbewoners die al verduurzamingsmaatregelen genomen hebben. Bezoekers van de thema-avond krijgen bovendien een voucher die ze bij de WoonWijzerWinkel kunnen besteden. Tot slot wordt met woningeigenaren die daar belangstelling voor hebben gekeken of er collectief verduurzamingsmaatregelen genomen kunnen worden.

Meer informatie over het project Nieuwbuurt Duurzaam vindt u hier. De Nieuwbuurt in Oirsbeek is de eerste wijk waar ImpulZ een energiebesparingsproject opstart. Hier blijft het echter niet bij. Volgend jaar komen andere wijken in Beekdaelen aan bod.