Onze leden

Welkomstactie

In het kader van onze welkomstactie brachten we enkele nieuwe leden een bezoek. Zo konden we even kennismaken en ons presentje persoonlijk overhandigen.

We maakten van de gelegenheid gebruik om hen enkele vragen te stellen. Zijn ze zelf bezig met verduurzaming? Hoe kijken zij aan tegen energietransitie? Welke maatregelen zijn volgens hen zinvol – en welke niet?  En welke rol zou ImpulZ volgens hen kunnen spelen?

Maak kennis met Bep, Jan en Pierre.

 

Bep

Schimmert

Ik vind dat we niet langer moeten afwachten, maar actief mee moeten doen aan energiebesparing en energietransitie. Ik wil mijn eigen inbreng hebben.

Wel vind ik dat de EU en de landelijke politiek hard van stapel lopen. Er moet heel veel en het gaat veel te snel. We moeten niet vergeten zorgvuldig te zijn. Zeker tegen de achtergrond van hoe er wereldwijd met energie wordt omgegaan, van oude kerncentrales in België tot nieuwe kolencentrales in China.

Ik vind ook dat we goed moeten nadenken voor welke duurzaam opgewekte energie we gaan. Zelf ben ik geen voorstander van biomassa of windmolens. Ook zet ik vraagtekens bij het leveren van grote hoeveelheden energie aan datacentra, zoals Google.

Zelf proberen we ons steentje bij te dragen en verduurzamen we ons huis. Tot nu toe hebben we vooral ingezet op glasisolatie. We twijfelen over zonnepanelen, maar misschien kan een collectieve actie via ImpulZ ons over de streep trekken.

Jan

Merkelbeek

De energietransitie is bittere noodzaak en daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. We zullen in actie moeten komen, want ik wil dat mijn kleinkinderen ook nog een goed leven hebben.

Ik wil ImpulZ helpen door ook out of the box te denken, maar wel met een kritische blik. We moeten waken voor schijnoplossingen. Om een voorbeeld te geven: zonne-energie gebruiken om electriciteit op te wekken is prima, maar we moeten ons wel afvragen welke zonnepanelen écht duurzaam zijn? En welke daarentegen niet-recyclebare afval achterlaten.

Voor mijn eigen huis ben ik mij via de WoonWijzerWinkel en Vereniging Eigen Huis aan het oriënteren op isolatiemogelijkheden en de voor- en nadelen van een warmtepomp. Ik vind het interessant om me daarin te verdiepen en wil dan ook het naadje van de kous weten.

Pierre

Schimmert

Ik ben al heel lang bezig met vraagstukken rond duurzaamheid en vervuiling van het milieu. Die thema’s speelden ook een belangrijke rol bij mijn werkgevers DSM en WML. Ik vind dat we de wereld misbruiken, gewoonweg door er veel meer uit te halen dan dat we eraan toevoegen. En dat moet een keer misgaan.

Ik ben nu vrijwilliger voor repaircafé Nuth en door lid te worden van ImpulZ wil ik kijken welke bijdrage ik nog meer kan leveren. Op dit moment heb ik daar nog geen beeld bij, maar we zien wel.

Mijn huis is redelijk geïsoleerd, maar wel naar de maatstaven van het bouwjaar. Er is nu beter materiaal beschikbaar en dat wil ik gaan gebruiken.

Trouwens, wisten jullie dat pepel een dialectnaam is voor vlinder? Hoe toevallig kan het zijn!?