Over Impulz

Piepjong zijn we

Op 27 november 2020 was het zover: de handtekening ging onder de oprichtingsakte van ImpulZ Energiecoöperatie Beekdaelen B.A. En zo kreeg onze gemeente haar eigen energiecoöperatie! Piepjong zijn we dus, maar vol ambitie: actief bijdragen aan een energieneutraal Beekdaelen. Dit doel willen we samen met de inwoners, ondernemers en verenigingen uit Beekdaelen verwezenlijken. Samen, want samen is makkelijker, voordeliger en leuker. Samen, want samen bereiken we meer.

Opgericht!

Anderhalf jaar lang hebben we toegewerkt naar de oprichting van ImpulZ. Dus eind november was het reden tot feest: ImpulZ was een feit. Een belangrijke mijlpaal hadden we bereikt.

Hoe het begon

Het begon met een oproep van de gemeente Beekdaelen aan inwoners om te denken over de oprichting van een energiecoöperatie. Na een eerste bijeenkomst volgden nog vele verkennende gesprekken. Met als resultaat: ImpulZ.

Wat komt nu

Nu ImpulZ is opgericht, is het tijd voor het échte werk: van ImpulZ een operationele coöperatie maken. En daar moet nog heel wat voor gebeuren.

Opgericht!

De oprichting van een energiecoöperatie. Het klinkt eenvoudig, maar er komt veel bij kijken. Niet in de laatste plaats een aantal formaliteiten, dingen waar niemand veel zin in heeft. Zoals het opstellen van statuten, van een huishoudelijk reglement. Maar ook het van de grond af opbouwen van een organisatie is een uitdaging die zonder enthousiasme en doorzetting niet slaagt. Gelukkig was dat enthousiasme er en hebben we met een tiental vrijwilligers de schouders onder de oprichting van ImpulZ gezet.

Uit naam van deze vrijwilligers ondertekenden Graham Degens (l) en Mathieu Bronneberg (r) op 27 november 2020 de oprichtingsakte bij de notaris (m).

Hoe het begon

Eerste samenkomst

In mei 2019 deed de gemeente een oproep aan geïnteresseerde inwoners om mee vorm te geven aan een energiecoöperatie in Beekdaelen. Zo’n vijftien inwoners meldden zich en midden juni kwamen we een eerste keer samen in het gemeentehuis in Schinnen. In een workshop gegeven door de Natuur en Milieu Federatie maakten we om te beginnen kennis met elkaar. En daarnaast natuurlijk ook met de unieke ondernemingsvorm die een coöperatie is. Reeds bij die eerste vergadering bleek de eensgezindheid groot, een goed begin.

Verkenningsfase

Kort daarna volgden bijeenkomsten met vertegenwoordigers van andere energiecoöperaties. Zo kregen we tips en advies uit Nederweert, Brunssum en Leudal. De samenstelling van onze groep vrijwilligers wisselde ondertussen, nieuwe leden kwamen erbij, leden van het eerste uur vielen af. De groep die na een half jaar overbleef vond dat het tijd werd voor een naam voor de coöperatie in spe. Na een rondvraag onder inwoners werd uiteindelijk gekozen voor ImpulZ: de impuls die iets in beweging zet en de start is van verandering, maar dan met de Z van Zon.

Naar de notaris

Voorjaar 2020 gooide een welbekend virus roet in het eten en lag ImpulZ een tijdje stil. Maar in de zomer van 2020 namen we de draad weer op en besloten we het traject te starten dat moest leiden tot de oprichting van ImpulZ. Concreet betekende dit dat we resultaatgericht werkten aan de formaliteiten rondom oprichting: voorbereiding statuten, huishoudelijk reglement. Ook vroegen en kregen we financiële ondersteuning van de Duurzaamheidstafel, om de periode met kosten maar zonder inkomsten te overbruggen. Met als resultaat: afspraak bij de notaris op 27 november 2020 voor het ondertekenen van oprichtingsakte van ImpulZ.

Wat komt nu?

Onze organisatie

Nu we opgericht zijn, begint de volgende fase van ons werk. We moeten ImpulZ als organisatie verder uitbouwen, er moeten acties en projecten voor leden ontwikkeld worden, er moet aan naamsbekendheid gewerkt worden, leden geworven, samenwerkingen aangegaan. Kortom, een hele uitdaging voor deze groep vrijwilligers. Daarom hebben we onszelf georganiseerd in werkgroepen onder begeleiding van een coördinator.
De WG Communicatie ontwikkelt het logo, de website, PR en social media.
De WG Projecten ontwikkelt het jaarplan met daarin acties en projecten voor leden.
De WG Externe Relaties legt contacten met mogelijke partners voor samenwerking.
De WG Managerial bereidt de eerste algemene ledenvergadering voor.

De eerste ALV

Een volgende mijlpaal in ons bestaan is de eerste algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt het eerste Bestuur gekozen...