Hij is online, de gloednieuwe website van ImpulZ, de Beekdaelense energiecoöperatie. Op onze site stellen we onszelf aan u voor en leest u meer over onze doelen en plannen. Ook nodigen we u van harte uit om als lid met ons mee te doen. Immers, bij een coöperatie gaat het om participatie en zijn het de leden die samen de koers bepalen!  

Sinds 27 november 2020 heeft Beekdaelen een eigen energiecoöperatie: ImpulZ. Die dag werd de oprichtingsakte bij de notaris ondertekend. Daarmee werd de kroon op het werk gezet dat de vrijwilligers, die aan de wieg van ImpulZ stonden, tot dan toe hadden verzet. Maar er was nog genoeg te doen, zoals het opzetten van een organisatie en het uitwerken van concrete plannen. Ook de ontwikkeling van een logo en website voor ImpulZ was een belangrijke taak. Met de hulp van professionals zijn we met dat laatste aan de slag gegaan en het resultaat kunt u bekijken op www.impulz-beekdaelen.nl.

Denk mee, beslis mee en profiteer mee!
ImpulZ wil inwoners, verenigingen en bedrijven in Beekdaelen uitnodigen om lid te worden en op die manier mee te denken hoe de energietransitie in de gemeente Beekdaelen vorm moet krijgen. Als lid hebt u een stem in de algemene ledenvergadering (ALV) en bepaalt u dus samen met de andere leden de koers van ImpulZ. Zo denkt en beslist u mee over welke acties en projecten ImpulZ opzet. Acties en projecten die de verduurzaming in Beekdaelen ten goede komen, maar waar de leden van ImpulZ ook direct van profiteren.

Penningmeester en werkgroepleden gezocht
Voor de komende maanden staat de voorbereiding van de eerste ALV op de agenda. Dan wordt onder andere het eerste bestuur van ImpulZ gekozen. Wie zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie kan ons contacteren via info@impulz-beekdaelen.nl. We kijken vooral uit naar kandidaten voor de belangrijke rol van penningmeester. Ook onze werkgroepen kunnen extra helpende handen goed gebruiken. Bij de werkgroep Projecten kunt u meehelpen met het voorbereiden van acties en projecten ten voordele van de leden. Bij de werkgroep Communicatie kunt u meewerken aan de PR en zichtbaarheid van ImpulZ. Op onze site vindt u meer informatie over deze vacatures.

We horen graag van u
Bent u enthousiast over onze eigen Beekdaelense energiecoöperatie en wilt u lid worden? Meldt u dan aan via onze website. Heeft u een idee voor een project? Of heeft u een vraag? Kijk op onze site voor meer informatie, volg ons op Facebook of neem direct contact met ons op via info@impulz-beekdaelen.nl. Wij vertellen u graag over onze plannen en hoe u mee kunt doen.

Met hartelijke groet,

De vrijwilligers van ImpulZ