Wat komt nu?

Wat komt nu?

Onze organisatie

Nu we opgericht zijn, nu begint het echte werk pas. We moeten ImpulZ als organisatie verder uitbouwen, er moeten acties en projecten voor leden ontwikkeld worden, er moet aan naamsbekendheid gewerkt worden, leden geworven, samenwerkingen aangegaan. Kortom, een hele uitdaging voor deze groep vrijwilligers. Daarom hebben we onszelf georganiseerd in werkgroepen onder begeleiding van een coördinator.
De WG Communicatie ontwikkelt het logo, de website, PR en social media.
De WG Projecten ontwikkelt het jaarplan met daarin acties en projecten voor leden.
De WG Externe Relaties legt contacten met mogelijke partners voor samenwerking.
De WG Managerial bereidt de eerste algemene ledenvergadering voor.

De eerste ALV

Een volgende mijlpaal in ons bestaan is de eerste algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt het eerste Bestuur gekozen…