Wat wil Impulz?

Waarom ImpulZ?

ImpulZ is een initiatief van inwoners uit de gemeente Beekdaelen die vinden dat we minder energie moeten – of kunnen – gebruiken en dat we de energie die nog nodig is best zoveel mogelijk lokaal, uit hernieuwbare energiebronnen, kunnen produceren (= energietransitie). ImpulZ is een energiecoöperatie waarvan elke Beekdaeler lid kan worden. Door zich te verenigen in een coöperatie kunnen inwoners een grotere invloed uitoefenen op de lokale energietransitie.

Wat is de doelstelling van ImpulZ?

ImpulZ is opgericht in november 2020 met als doel het leveren van een belangrijke bijdrage aan een energieneutraal Beekdaelen. Dit wil ImpulZ bereiken door samen minder energie te verbruiken en door samen lokaal meer groene energie op te wekken. De droom van ImpulZ is om Beekdaelen zelfvoorzienend in haar energiegebruik te maken. ImpulZ wil bij het nastreven van haar doel oog hebben voor de leefbaarheid binnen de gemeente Beekdaelen en in haar bestedingen zoveel mogelijk de lokale economie stimuleren.

Hoe wil ImpulZ dit realiseren?

ImpulZ wil door gerichte advisering, begeleiding en waar mogelijk financiële ondersteuning inwoners en bedrijven in Beekdaelen aanmoedigen zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan. Daarnaast wil ImpulZ samen met haar leden zelf lokaal groene energie opwekken door zonnepanelen aan te leggen op geschikte daken en terreinen. Verder wil ImpulZ ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld energieopslag en alternatieve groene energieopwekking volgen en nadenken hoe deze in te zetten in de gemeente Beekdaelen.

Wat wil ImpulZ?

Zeggenschap bij burgers!

ImpulZ vindt dat inwoners mee moeten kunnen bepalen hoe de energietransitie binnen de gemeente Beekdaelen gestalte moet krijgen. Ook vindt ImpulZ dat inwoners mee moeten kunnen profiteren van de opbrengsten uit de verkoop van lokaal geproduceerde groene energie. Door lid te worden van ImpulZ bepalen inwoners dus niet alleen de koers van ImpulZ maar ook hoe die opbrengsten lokaal geïnvesteerd kunnen worden.

De sleutel tot succes: samen!

ImpulZ is van mening dat de transitie naar een energieneutraal Beekdaelen pas écht mogelijk wordt als inwoners en bedrijven hiervoor de handen ineenslaan en zelf mee bepalen hoe deze transitie vorm te geven. Samen bouwen we aan een stabiele toekomst van Beekdaelen, waarin er ook voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen sprake is van een gezonde en fijne leefomgeving!

Denk mee! Beslis mee! Profiteer mee!

ImpulZ is een coöperatie. De kerngedachte van een coöperatie is participatie: inwoners en lokale organisaties steken samen de handen uit de mouwen om het doel van de coöperatie te verwezenlijken. Participeren in ImpulZ kan op verschillende manieren. 

Word lid!

ImpulZ is een bedrijf dat eigendom is van leden. Word lid en beslis mee over de koers van ImpulZ. Zo oefen je invloed uit op de energietransitie in Beekdaelen.

Vacatures

ImpulZ leeft dankzij leden die zich actief willen inzetten in haar organisatie. Doe mee in één van de werkgroepen of als bestuurslid. Zo bouw je mee aan een boeiend burgerinitiatief.

Word donateur!

ImpulZ heeft geen winstoogmerk maar uiteraard wel kosten. Word donateur en geef ImpulZ een financieel duwtje in de rug. Zo help je haar bij het opzetten van acties en projecten.