Nu de website van ImpulZ online is, kunnen inwoners, verenigingen en bedrijven uit Beekdaelen zich daar aanmelden als lid. Als beginnende energiecoöperatie zijn we maar wat blij met elke nieuwe aanmelding. Daarom willen we de eerste 50 nieuwe leden graag verrassen met een presentje. Als een welgemeend dankjewel voor hun steun.

ImpulZ heeft leden hard nodig. Om mee te denken en mee te doen. Om onze beginnende coöperatie mee uit te bouwen tot een volwassen organisatie. Lid zijn betekent echter ook: mee bepalen hoe ImpulZ haar bijdrage levert aan een energieneutraal Beekdaelen; dus mee beslissen welke acties en projecten opgezet worden om deze bijdrage concreet te maken en mee profiteren van deze acties en projecten.

Op dit moment heeft ImpulZ haar leden nog niet veel te bieden. Onze organisatie moet nog groeien, de eerste ALV moet nog komen, acties en projecten moeten nog op poten gezet worden. Toch geloven we dat het zinvol is om nú al lid worden.

Want zo laat je je stem horen. Je geeft aan dat je de energietransitie belangrijk vindt. En dat burgers inspraak moeten hebben bij de verduurzaming in hun directe omgeving. Door lid te worden maak je ook een keuze. Je kiest ervoor om niet af te wachten maar om zelf aan de slag te gaan. En je kiest ervoor om dat samen met andere Beekdaelers te doen. Want samen bereiken we meer!

Dus, door nú lid te worden van ImpulZ geef je onze piepjonge energiecoöperatie een duwtje in de rug. En de eerste vijftig nieuwe leden willen we daarvoor bedanken in de vorm van een presentje!