Onze Focus

Onze aanpak: bruggen slaan!

Allemaal krijgen we de komende jaren te maken met de energietransitie. En allemaal zullen we moeten nadenken over ons eigen energieverbruik. Hoe kan het minder? Hoe kan het schoner? ImpulZ gaat haar leden helpen bij het beantwoorden van die vragen, én bij het nemen van passende maatregelen voor minder en schoner. ImpulZ wil dit doen door een brug te slaan tussen deze noodzaak tot verduurzamen, de technische mogelijkheden die bestaan en de individuele wensen van leden. Op deze manier willen we actief bij dragen aan een energieneutraal Beekdaelen.

Daarom richt ImpulZ zich op vier aandachtsgebieden: energiebesparing, energieopwekking, milieu en innovatie. Rond deze aandachtsgebieden worden acties en projecten ontwikkeld waar leden direct voordeel uit halen. Om dit zo goed en efficiënt mogelijk te doen, zet ImpulZ in op samenwerking. Want door samen te werken met lokale, gelijkgestemde organisaties, bedrijven, verenigingen en overheden bereiken we meer. En daar profiteren onze leden van en komt een energieneutraal Beekdaelen dichterbij.

 

Onze aandachtsgebieden

Energiebesparing

De duurzaamste energie is de energie die we niet gebruiken. Anders gezegd, de basis van de energietransitie is het verminderen van ons eigen energieverbruik waar het kan. Hierbij is inzicht krijgen in het eigen energieverbruik een belangrijke eerste stap. Een volgende stap zijn energiebesparende maatregelen. Die brengen altijd wat op, zowel voor het milieu als voor de portemonnee.
ImpulZ wil huishoudens en bedrijven helpen met energie besparen bijvoorbeeld door het

 

 • adviseren gericht op de eigen woonsituatie
 • gratis beschikbaar stellen van een energieverbuiksmeter
 • maken van een warmtescan om warmtelekken in gevels of dak op te sporen
 • organiseren van informatieavonden rond verduurzaming van de eigen woning
 • opzetten van collectieve inkoopacties, bijvoorbeeld van isolatie en glas

Energieopwekking

Schone energie lokaal opwekken, in eigen beheer. Daar wil ImpulZ zich voor inzetten. Zo zorgen we er namelijk voor dat

 • inwoners zelf mee kunnen bepalen hoe en waar die energie wordt opgewekt
 • opbrengst uit energieverkoop niet wegvloeit naar grote projectontwikkelaars maar hier in Beekdaelen geïnvesteerd kan worden
 • we minder afhankelijk zijn van grote energieleveranciers

Als lid heb je een stem hierin en bepaal je mee hoe we schone energie in Beekdaelen opwekken.

Milieu

De zorg voor het milieu is belangrijk voor ImpulZ. Met concrete acties willen we ons steentje bijdragen aan een betere leefomgeving. Onze acties zullen gericht zijn op het vergroenen van dorpskernen en buurten, en het verhogen van biodiversiteit in het buitengebied. Zodat Beekdaelen ook voor toekomstige generaties een gezonde en fijne leefomgeving is.

Innovatie

De technische ontwikkelingen op vlak van energie gaan razendsnel. Wat vandaag nog een technologisch hoogstandje is, exclusief en onbetaalbaar, blijkt morgen zover doorontwikkeld dat het ook voor particulieren toepasbaar wordt. Denk daarbij aan energieopslag, isolatiematerialen, apparatuur. ImpulZ wil zoveel mogelijk de vinger aan de pols houden wat betreft technische ontwikkelingen, om van zodra ze beschikbaar en betaalbaar zijn ze aan leden aan te kunnen bieden.

Onze partners

ImpulZ gaat zich inzetten voor samenwerking met andere energiecoöperaties omdat

 • de uitwisseling van kennis en ervaring ons helpt ons doel te bereiken.
 • we zo de belangen van burgers bij de lokale overheid en de provincie beter kunnen behartigen.
 • we dan beter kunnen concurreren met grote projectontwikkelaars.

Daarom wil ImpulZ contact leggen en samenwerking uitbouwen met verschillende collega coöperaties uit de ons omringende gemeentes. Samen bereiken we immers meer.

ImpulZ sluit zich ook aan bij Rescoop Limburg. Rescoop is de koepelorganisatie voor energiecoöperaties in Limburg. Rescoop ondersteunt haar leden bij het opwekken en leveren van duurzame energie.

Voor projecten rond energiebesparing en bewustwording maakt ImpulZ gebruik van de kennis en kunde die de WoonWijzerWinkel aanbiedt. ImpulZ zet zich in om actief Beekdaelers en WWW bij elkaar te brengen.

De gemeente Beekdaelen heeft haar duurzaamheidsambities vastgelegd in beleid. Ze streeft hierbij nadrukkelijk naar participatie van inwoners. Daarom zoekt ImpulZ ook samenwerking met de gemeente. Immers, de projecten van ImpulZ worden per definitie gedragen door burgerparticipatie. Wij denken dat de duurzaamheidsplannen van de gemeente Beekdaelen en de projecten van ImpulZ zeer goed bij mekaar aansluiten.