Energieneutraal?
Een lokaal verhaal!

Denk mee!
Beslis mee!
Profiteer mee!

Samen bereiken we meer!

Energieneutraal?  Een lokaal verhaal!

Een energieneutrale toekomst? Wij geloven dat dat kan. Én dat we daar allemaal aan kunnen bijdragen. Gewoon, door slim met energie om te gaan. Door waar het kan energie te besparen, en waar het niet kan duurzaam opgewekte energie te gebruiken. Wij geloven óók in de kracht van lokale initiatieven. Door samen lokaal de energietransitie aan te pakken, zorgen we dat een energieneutraal Beekdaelen geen verre vage droom blijft maar een reële toekomst wordt.

If you can dream it, you can do it(Walt Disney)

Onze Focus

Energiebesparing

Energie die we níet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Pure winst dus!

Energieopwekking

Energie die we wél gebruiken, produceren we zelf. Lokaal, uit hernieuwbare bronnen.

Milieu

De leefbaarheid van onze gemeente is gebaat bij een groenere leefomgeving. Hierin investeren we!

Innovatie

Technische mogelijkheden veranderen snel. Wij houden de vinger aan de pols!

Beekdaelers vertellen

“De energietransitie kunnen we alleen samen realiseren! Daarom is het cruciaal dat inwoners hierover meedenken en meebeslissen. Met de oprichting van ImpulZ is dit makkelijker geworden.”

Lees meer…

Eric Geurts

Burgemeester, Gemeente Beekdaelen

“Participatie is een belangrijke schakel bij de Energietransitie!” Deze uitspraak van Jos Timmermans wordt uitdrukkelijk door de Raad van Beekdaelen ondersteund. “ImpulZ is één van de initiatiefnemers van participatie op dit vlak.”

Lees meer…

Jos Timmermans

Voormalig wethouder, Gemeente Beekdaelen