Energieneutraal?
Een lokaal verhaal!

Denk mee!
Beslis mee!
Profiteer mee!

Samen bereiken we meer!

Energieneutraal?  Een lokaal verhaal!

Een energieneutrale toekomst? Wij geloven dat dat kan. Én dat we daar allemaal aan kunnen bijdragen. Gewoon, door slim met energie om te gaan. Door waar het kan energie te besparen, en waar het niet kan duurzaam opgewekte energie te gebruiken. Wij geloven óók in de kracht van lokale initiatieven. Door samen lokaal de energietransitie aan te pakken, zorgen we dat een energieneutraal Beekdaelen geen verre vage droom blijft maar een reële toekomst wordt.

If you can dream it, you can do it(Walt Disney)

De aanpak van ImpulZ

Bruggen slaan

Het is allang geen nieuws meer: ons klimaat staat onder druk en daar draagt ons huidig energiegebruik aan bij. Om dit tij te keren is actie nodig, actie van ons allemaal. Allemaal moeten we de komende jaren aan de slag met schone energie. En allemaal moeten we ons energieverbruik verminderen.

Maar bij verduurzaming speelt niet alleen móeten een rol. Ook kúnnen is belangrijk: de technische mogelijkheden die er zijn, de inzet van kennis en kunde om verduurzaming zo efficiënt mogelijk maken. En wíllen, want ieder bepaalt natuurlijk zelf welke inspanningen hij of zij wil leveren.

ImpulZ wil een brug slaan tussen móeten, kúnnen en wíllen. Door vanuit de noodzaak te doen wat technisch mogelijk is op basis van individuele wensen. Met deze aanpak wil ImpulZ bijdragen aan een versnelde verduurzaming van Beekdaelen waarbij inwoners, verenigingen en bedrijven centraal staan.

Onze Organisatie

Energiecoöperatie

ImpulZ is een coöperatie. We zijn dus een bedrijf dat eigendom is van leden. Zij laten in de algemene ledenvergadering (ALV) hun stem horen en bepalen zo de koers van ImpulZ. De eerste ALV van ImpulZ vond plaats op 27 augustus 2021. Bij die gelegenheid werd het eerste bestuur van ImpulZ gekozen. Hen stellen we graag even voor.

Leden telt ImpulZ

Onze leden

ImpulZ is ván, dóór en vóór haar leden. Maar waarom zou je lid worden van ImpulZ? En hoe kijken leden aan tegen de energietransitie en verduurzaming? We vroegen het onze leden zelf. Met ons welkomstgeschenkje in de hand, schoven we aan de keukentafel aan. Het werd een gesprek over eigen verantwoordelijkheid, klimaatverandering en energiebesparing.

Onze Partners

ImpulZ gelooft dat samenwerking belangrijk is om vaart te krijgen in de energietransitie. Samenwerking tussen lokale, gelijkgestemde organisaties, verenigingen, bedrijven en overheden. Want door samenwerking krijgen de verschillende duurzame initiatieven meer draagvlak en daadkracht. En door samen te werken leren we ook van mekaar en dat helpt om de verduurzaming in Beekdaelen te versnellen. ImpulZ wil zich hierbij inzetten als verbinder, en zoekt actief de interactie op met partner organisaties.

Onze Focus

Energiebesparing

Energie die we níet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Pure winst dus!

Energieopwekking

Energie die we wél gebruiken, produceren we zelf. Lokaal, uit hernieuwbare bronnen.

Milieu

De leefbaarheid van onze gemeente is gebaat bij een groenere leefomgeving. Hierin investeren we!

Innovatie

Technische mogelijkheden veranderen snel. Wij houden de vinger aan de pols!

Beekdaelers vertellen

“De energietransitie kunnen we alleen samen realiseren! Daarom is het cruciaal dat inwoners hierover meedenken en meebeslissen. Met de oprichting van ImpulZ is dit makkelijker geworden.”

Lees meer…

Eric Geurts

Burgemeester, Gemeente Beekdaelen

“Participatie is een belangrijke schakel bij de Energietransitie!” Deze uitspraak van Jos Timmermans wordt uitdrukkelijk door de Raad van Beekdaelen ondersteund. “ImpulZ is één van de initiatiefnemers van participatie op dit vlak.”

Lees meer…

Jos Timmermans

Voormalig wethouder, Gemeente Beekdaelen

Denk mee! Beslis mee! Profiteer mee!

ImpulZ is een coöperatie. De kerngedachte van een coöperatie is participatie: inwoners en lokale organisaties steken samen de handen uit de mouwen om het doel van de coöperatie te verwezenlijken. Participeren in ImpulZ kan op verschillende manieren. 

Word lid!

ImpulZ is een bedrijf dat eigendom is van leden. Word lid en beslis mee over de koers van ImpulZ. Zo oefen je invloed uit op de energietransitie in Beekdaelen.

Vacatures

ImpulZ leeft dankzij leden die zich actief willen inzetten in haar organisatie. Doe mee in één van de werkgroepen of als bestuurslid. Zo bouw je mee aan een boeiend burgerinitiatief.

Word donateur!

ImpulZ heeft geen winstoogmerk maar uiteraard wel kosten. Word donateur en geef ImpulZ een financieel duwtje in de rug. Zo help je haar bij het opzetten van acties en projecten.