Veelgestelde vragen

Lidmaatschap en leden

Ik wil graag lid worden van ImpulZ: hoe gaat dat?

Fijn dat u lid wilt worden! Via deze pagina kunt u zich direct aanmelden als particulier, bedrijf of vereniging.

In het aanmeldformulier vragen wij u naar een aantal gegevens, die wij enerzijds nodig hebben om te verifiëren of u lid kunt worden van ImpulZ en die wij anderzijds nodig hebben voor onze ledenadministratie. Formeel beslist het bestuur op basis van deze gegevens of u als lid kan worden toegelaten, en dat binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Deze beslissing wordt per email aan u meegedeeld.

Lidmaatschap gaat vervolgens in op het moment dat de contributie op de rekening van ImpulZ is bijgeschreven. U kan kiezen voor automatische afschrijving van de contributie, dit heeft onze voorkeur omdat dit proces voor ons gemakkelijker is. U kan er echter ook voor kiezen om de contributie zelf over te boeken naar het rekeningnummer van ImpulZ. Hiervoor rekenen we wel €2,50 administratiekosten.

Bij aanmelding vragen wij u ook naar een e-mail adres, omdat we onze communicatie het liefst via e-mail laten verlopen, dat scheelt weer papier. Tot slot vragen wij dat u zich akkoord verklaard met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Privacy Statement van ImpulZ.

Zijn er voorwaarden verbonden aan lidmaatschap van ImpulZ?

Ja, er zijn voorwaarden verbonden aan lidmaatschap van ImpulZ. De belangrijkste voorwaarden zijn de volgende:

Leden (natuurlijke personen) dienen woonachtig te zijn in de gemeente Beekdaelen en 18 jaar of ouder te zijn. Rechtspersonen (bedrijven, instellingen, overheden) die lid zijn moeten geheel of gedeeltelijk in de gemeente Beekdaelen gevestigd of gesitueerd zijn.

Hoeveel kost lidmaatschap van ImpulZ?

De contributie is vastgesteld op €10 voor particulieren en €100 voor bedrijven en verenigingen. De contributie kan door de ALV aangepast worden.

Waarom zou ik lid worden van ImpulZ?
Het doel van ImpulZ is bij te dragen aan een energieneutraal Beekdaelen. Dat doen we door acties en projecten te ontwikkelen voor leden waarmee we hen helpen duurzaam om te gaan met energie: besparen op energie dankzij slimme energiebesparende maatregelen én zelf produceren van groene stroom. Door lid te worden kunt u gebruik maken van deze acties en projecten. Maar lidmaatschap is meer dan dat. Als lid kunt u actief meedenken en meebeslissen over de activiteiten en de focus van ImpulZ. U doet dit samen met andere leden en vrijwilligers die dezelfde doelen nastreven. Bovendien kunnen leden samen een grotere invloed uitoefenen op belangrijke thema’s als energietransitie en hoe dit lokaal in Beekdaelen vorm moet krijgen.
Hoe kan ik mijn lidmaatschap van ImpulZ beëindigen?

Wij hopen natuurlijk dat u lid blijft, maar stel dat u verhuist naar buiten de gemeente Beekdaelen of u wilt uw lidmaatschap om een andere reden beëindigen, dan is dat makkelijk. U stuurt een e-mail aan info@impulz-beekdaelen.nl onder vermelding van voornaam, achternaam, geboortedatum en adres. Opzeggingen die als ingangsdatum het volgende kalenderjaar hebben, daarvan moet de e-mail uiterlijk 10 december zijn ontvangen. Bij later ontvangen opzeggingen loopt het lidmaatschap nog een jaar door. Er wordt geen lidgeld gerestitueerd.